Stosowana Psychologia Zwierząt na Dniach Otwartych UW 21.04

Zapraszamy na Dni Otwarte UW, gdzie znajdzie też swoje miejsce

„Wydział Psychologii- kierunek Stosowana Psychologia Zwierząt”

Kampus Główny UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

godzina 13.00, sala 215

Oprócz prezentacji kierunku przewidziany jest także wykład
prof. dr hab. Wojciecha Pisuli:

„Czym jest jest współczesna psychologia zwierząt?“

O historii psychologii zwierząt możecie przeczytać też tu:

https://charaktery.eu/artykul/zwierzeta-sa-jak-ludzie-slow-pare-o-psychologii-zwierzat

Uwaga!

W ramach rozszerzenie wiedzy o naszym kierunku 26.04, tym razem na naszym Wydziale (Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, aula), o godzinie 17.30 organizowane będzie wydarzenie:

„Stosowana Psychologia Zwierząt – spotkania z praktykami”

(więcej informacji już wkrótce!)