O ZPZ

Twórcą Zakładu Psychologii Zwierząt jest Profesor Jan Matysiak. To jego pracy (także fizycznej w odgruzowywaniu piwnicy) zawdzięczamy założenie w roku 1973 na Wydziale Psychologii pierwszego w Polsce Zakładu Psychologii Zwierząt, wchodzącego w skład Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych, kierowanej przez Profesora Jana Strelaua.

W 1999 roku zakład przekształcił się w niezależną Katedrę Psychologii Biologicznej, a w 2008 roku, ze względu na zmiany statutowe na Uniwersytecie Warszawskim katedra ponownie stała się tym razem samodzielnym zakładem, wracając do pierwotnej nazwy.

Od 2000 roku oprócz typowych badań laboratoryjnych pracownicy zakładu prowadzą projekty badawcze w terenie.

Obecnie prowadzimy badania z zakresu etologii i psychologii porównawczej i nie tylko!

* z fragmentów książki pt. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. M.Lewicka, T. Sosnowski i M. Trojan