Dr Anna Reinholz – kierownik Kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt, kierownik Zwierzętarni

Moje zainteresowania naukowe skupiały się od zawsze wokół badań zachowania zwierząt różnych gatunków (głównie etologia poznawcza) oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianym dobrostanem. Zainteresowania w tych dziedzinach rozszerzyłam także o badania terenowe z udziałem zwierząt, we współpracy ze Stacją Badawczą Wydziału Biologii UW w Urwitałcie, co dawało mi większe możliwości zagłębienia się w obszar badań psychologii porównawczej. Od wielu lat współpracuję także z Pracownią Etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

Obecnie głównym nurtem moich badań stały się zagadnienia związane z zachowaniem psów domowych, ich zdolnościami poznawczymi oraz dobrostanem w kontekście relacji człowiek- zwierzę. Badanie zachowania psów jest mi niezwykle bliskie ze względu na możliwość praktycznego zastosowania wyników także w obszarze pozanaukowym – hobbistycznie zajmuję się szkoleniem i treningiem psów (agility).

Od zawsze interesują mnie także konie. 

Od 2007 jestem kierownikiem Zwierzętarni na Wydziale Psychologii UW, gdzie staram się wdrażać różnorakie udogodnienia dla naszych zwierząt, propaguję też ideę adopcji, by jeśli to tylko możliwe, trafiały do nowych domów.

Dyżur:
wtorek 12.00-14.00
lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się mailowo areinholz@psych.uw.edu.pl
UWAGA:
Jeśli w czasie dyżuru nie ma mnie w pokoju nr 11 to proszę mnie szukać w Zwierzętarni – pokój 13 (trzeba dzwonić domofonem znajdyjącym się przy drzwiach 13-tki)

Zajęcia prowadzone na UW:
Umiejętności akademickie (Psychologia)
Podstawy etologii w praktyce (Psychologia oraz Stosowana Psychologia Zwierząt )
Biologiczne mechanizmy zachowania I (seminarium)  (Psychologia)
Zasady prowadzenia badań psychologicznych z udziałem zwierząt oraz sprawowania opieki nad zwierzętami doświadczalnymi (Psychologia)
Wprowadzenie do psychologii (wykład)
Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej (Antropozoologia)
Zachowanie psa oraz Zachowanie psa 2 (Stosowana Psychologia Zwierząt)
Technologie informacyjne (Stosowana Psychologia Zwierząt)

Opieka nad pracami rocznymi i magisterskimi

Zajęcia prowadzone na innych uczelniach:
Zachowanie psa (Collegium Humanitatis)
Trening i szkolenie psów (Collegium Humanitatis)
Trening i szkolenie zwierząt użytkowych (Collegium Humanitatis)
Także zajęcia z zakresu podstaw treningu i szkolenia psów oraz hipoterapii w ramach Studium Podyplomowego Psychologia Zwierząt (Collegium Humanitatis i Interdyscyplinarnego Centrum Badań Zachowania Się Zwierząt i Ludzi)
Biologiczne podstawy zachowania (WSFiZ)

Działalność organizacyjna
Kierownik Kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt
Kierownik Zwierzętarni Zakładu Psychologii Zwierząt
PTEtol Polskie Towarzystwo Etologiczne (2010-2014 Członek Komisji Rewizyjnej PTEtol., 2014-2018 Członek Zarządu PTEtol.)
Członek PolLASA  Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
Członkiem Zespół do spraw dobrostanu zwierząt laboratoryjnych na Wydziale Psychologii UW