Dydaktyka

Pracownicy naszego Zakładu prowadzą zajęcia na kierunkach: Psychologia oraz Antropozoologia, niebawem także na nowo powstającej  Stosowanej Psychologii Zwierząt.