Przedmioty prowadzone przez członków Zakładu

Niektóre przedmioty prowadzone obecnie lub w przeszłości na UW:

Wykłady:
Wprowadzenie do psychologii
Biologiczne mechanizmy zachowania II

Ćwiczenia i seminaria:
Ciekawość, nuda i zachowania eksploracyjne
Czy jesteśmy z natury prospołeczni?
Umiejętności akademickie
Podstawy etologii w praktyce
Biologiczne mechanizmy zachowania I
Zasady prowadzenia badań psychologicznych z udziałem zwierząt oraz sprawowania opieki nad zwierzętami doświadczalnymi
Psychologia eksperymentalna