Kierunek Stosowana Psychologia Zwierząt

Już w październiku Wydział Psychologii UW otwiera nowy kierunek studiów licencjackich

Stosowana Psychologia Zwierząt

Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny i łączyć będą zdobycze naukowe i dokonania z różnych obszarów tzw. „behavioral science“. Program studiów zawiera wiedzę z dziedziny nauk społecznych, biologicznych i rolniczych. Będziemy współpracować z wybitnymi naukowcami i dydaktykami z różnych jednostek naukowych ale także z uznanymi praktykami szkolącymi zwierzęta oraz profesjonalnie zajmującymi się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt.

Naszym niewątpliwym atutem jest fakt, że kierunek będzie realizowany na Wydziale Psychologii UW, który zawsze nastawiony był na realizację badań naukowych według najwyższych standardów i wykorzystywanie ich wyników w programach dydaktycznych. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii daje duże możliwości łączenia umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej czy interwencji psychologicznej), ze znajomością zachowań zwierząt i umiejętnością rozpoznawania i zaspakajania ich potrzeb oraz eliminacji zagrożeń takich jak zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi

W założeniu mają być to studia, na których studenci będą mogli skonfrontować się z wiedzą naukową, przy czym zależy nam na tym by wiedza teoretyczna była osadzona w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich (kadra naukowa) zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (również przez praktyków). Będziemy zajmować się psychologią zwierząt, także w kontekście interakcji człowiek zwierzę oraz przepisów związanych  z dobrostanem zwierząt.

Wszystkie informacje znajdziecie teraz na stronie:

spz.uw.edu.pl